ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ !!!
ΒΟΗΘΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΡΑΚΤΕΡ
Ζητείται βοηθός για συνεργείο τρακτέρ, πλήρης απασχόληση , πενθήμερο , προϋποθέσεις : τελειωμένη στρατιωτική θητεία, γνώση χειρισμού – λειτουργίας τρακτέρ, γνώση εργαλείων συνεργείου. Θα εκτιμηθεί η προϋπηρεσία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 715 456 / 694 0581260